تماس با ما و سفارش

.خواهشمند است سفارش خود را به صورت الکترونیکی یا تلفنی انجام دهید
:سفارش الكترونيكى
الف) آدرس ایمیل

info@pakguiah.com

:ب) آدرس تلگرام

@Pakguiah

برای تلگرام اینجا کلیک کنید

با زدن روى 

@LadanPakguiah


.مى توانيد سفارش خود را روى صفحه ادمين قرار دهيد

پ) به صورت پيام با اپليكيشن هاى 

WhatsApp و Telegram 

:روي خط تلفن

(98-912)1038610

:سفارش تلفنی

-تلفن سفارش: (روز هاى زوج ٩ صبح تا ٥ عصر)

(98-21)46107046