ميزان مصرف

برای بزرگسالان

ميزان مصرف براى بزرگسال براى دمنوش تهيه شده از گياهان دارويی خشك

   • الف 5 تا 15 گرم در روز يا حداكثر 100 گرم در هفته •
ب 3 تا 7,5 گرم در روز يا حداكثر 50 گرم در هفته •
ج 2 تا 4 گرم در روز يا حداكثر 30 گرم در هفته •
د 1 تا 2 گرم در روز يا 15 گرم در هفته •

ميزان مصرف براي كودكان

براي نوزاد كمتر از 6 ماه هيچ گياه دارويى توصيه نمى شود -
از 6 ماه تا يكسال: يك دهم حداقل ميزان مصرف براى بزرگسالان -
از يك تا شش سال: يك سوم حداقل ميزان مصرف براى بزرگسالان -
از 7 تا 11 سال: يك دوم حداقل ميزان مصرف براى بزرگسالان -
از 12 تا 16 سال: ميزان مصرف ضعيف براي بزرگسالان -

برای بیش از 70 ساله

توصیه می شود از نظر بیش از 70 ساله.
در این سن، بدن می تواند داروها را به طور موثر تر تجزیه کند. بنابراین، دوز توصیه شده به 80 درصد از دوز معمول بالغین کاهش می یابد. برای افراد بسیار شکننده، می توانیم دوز را تا 50 درصد کاهش دهیم.


ما پـزشک نیستیم و پـاک گیاه ارگـانيك هیچ گونه مسئولیتی در قبال استفاده نا بجا ازگیاهان دارویی در درمان بیماری های خاص نمی پذیرد. هم چنین تاکید می نماید در مصرف خودسرانه گیاهان، احتمال بروز عوارض جانبی و تداخلات دارویی وجود دارد [خليقى و همكاران 1392].